Na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo wzrosła liczba firm, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań, a więc tzw. kancelarii odszkodowawczych, co niewątpliwie związane jest z ilością oraz wysokością odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń, które praktycznie w każdym przypadku nie wypłacają świadczenia w należnej wysokości tylko znacznie je zaniżają, co stwarza pole do popisu właśnie takim kancelariom. Sprawami odszkodowawczymi zajmują się również kancelarie adwokackie i radców prawnych oferując swe profesjonalne usługi w takim samym, a czasem nawet w szerszym zakresie niż firmy odszkodowawcze. Czym zatem różnią się kancelarie profesjonalnych pełnomocników od firm odszkodowawczych i gdzie należy udać się, aby uzyskać najlepszą pomoc i najwyższe świadczenie odszkodowawcze?

Omawianie różnic pomiędzy firmami odszkodowawczymi, a działalnością adwokatów i radców prawnych rozpocząć należy od wskazania kompetencji osób, którym rozważamy powierzenie swojej sprawy. Otóż, nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez kancelarie odszkodowawcze nie zleca wówczas prowadzenia swojej sprawy bezpośrednio adwokatowi czy radcy prawnemu, który może reprezentować swego klienta na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, lecz nie rzadko udziela pełnomocnictwa osobie, owszem, będącej specjalistą w swej dziedzinie, ale nie mającej nawet wykształcenia prawniczego. Na gruncie obecnych przepisów do założenie kancelarii odszkodowawczej nie trzeba bowiem posiadać odpowiedniego wykształcenia i przedstawiać potwierdzenia posiadanych kwalifikacji w zakresie prowadzonej działalności, więc może ją założyć praktycznie każdy, dlatego bardzo trudno jest w takim przypadku zweryfikować kompetencje osoby, która ma zająć się prowadzeniem naszej sprawy. Oczywiście w wielu przypadkach kancelarie odszkodowawcze prowadzone są przez osoby po ukończonych studiach prawniczych, które są bardzo dobrze wyspecjalizowane w tej dziedzinie, jednakże nie jest to regułą, dlatego bardzo rozważnie należy podejmować decyzje w tym zakresie. Natomiast kancelarie adwokackie lub radców prawnych mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego, dlatego w ich przypadku posiadanie odpowiednich kwalifikacji widoczne jest już po przeczytaniu tytułu przed nazwiskiem, który uzyskać można dopiero po ukończeniu, poza studiami prawniczymi, trzyletniej aplikacji oraz zdaniu egzaminu zawodowego.

Firmy odszkodowawcze bardzo często kuszą klientów ceną swych usług, co niestety może okazać się finalnie droższe niż ustalona z góry stawka za prowadzenie sprawy. Zazwyczaj kancelarie odszkodowawcze nie pobierają żadnych zaliczek na etapie przyjęcia sprawy, lecz ich wynagrodzenie stanowi procent od uzyskanej sumy odszkodowania, co dla osoby dopiero ubiegającej się o odszkodowanie jest niewątpliwie komfortowe. Jednakże procentowo określane wynagrodzenie kancelarii powoduje, że klient nigdy nie jest do końca pewny ile zażąda firma odszkodowawcza za świadczone przez siebie usługi, a więc ile go ta pomoc będzie kosztować. Firmy odszkodowawcze ustalają swoje wynagrodzenie z reguły na poziomie 25- 35 % uzyskanego odszkodowania i zazwyczaj podany w umowie procent stanowi kwotę netto, należy więc do niej doliczyć jeszcze 23% podatku VAT, a zatem jeżeli umowa z firmą odszkodowawczą została zawarta na prowizję w wysokości 30% netto odszkodowania, natomiast świadczenie odszkodowawcze zostanie wypłacone w kwocie 10 000 zł, to prowizja kancelarii odszkodowawczej będzie wynosić wówczas 3 690 zł brutto, co już wcale nie jest atrakcyjną i konkurencyjną stawką, gdyż adwokat bądź radca prawny najpewniej taką samą usługę wykona nawet o połowę taniej i nigdy nie uzależni całego swojego wynagrodzenia od powodzenia w danej sprawie, zatem już na początku klient wie jakie poniesie koszty prowadzenia sprawy.

Jak już zostało to powyżej zasygnalizowane, firmy odszkodowawcze nie mogą reprezentować swych klientów w procesach sądowych, co w przypadku skierowania sprawy do sądu równoznaczne jest z koniecznością skorzystania z usług adwokata bądź radcy prawnego w tym zakresie, którego kosztami obciążony zostanie oczywiście klient. Firma odszkodowawcza w takiej sytuacji najpewniej zapewni profesjonalnego pełnomocnika, który wystąpi w sądzie, jednakże klient nie ma realnego wpływu na jego wybór, gdyż zostaje postawiony przed faktem dokonanym, a jedynie będzie musiał ponieść podwójne koszty prowadzenia jednej i tej samej sprawy.

Istotne również jest, że zawód adwokata oraz radcy prawnego są zawodami zaufania publicznego, a więc osoby wykonujące wskazane zawody związane są zapisami zawartymi w kodeksie etyki, co stanowi kolejną gwarancję należytego świadczenia usług, gdyż np. zobowiązani są do całkowitej poufności i dyskrecji wobec klienta oraz muszą w należyty sposób zabezpieczyć jego dane osobowe oraz pozostawione przez klienta dokumenty. Ponadto, adwokaci i radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej ze strony władz samorządowych oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od błędu w sztuce. Adwokat i radca prawny może reklamować się jedynie w ograniczonym zakresie, dlatego z ich strony nigdy nie spotkamy się z nachalnym marketingiem, jakim nie rzadko posługują się firmy odszkodowawcze, aby pozyskać kolejnego klienta. Ponadto, listy osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego są jawne, dlatego bez problemów można sprawdzić osobę legitymującą się jednym ze wskazanych tytułów. Natomiast firmy odszkodowawcze nie podlegają żadnej kontroli w zakresie wykonywanych usług i nie są w żaden sposób nadzorowane, ciężko jest również uzyskać rzetelne informacje o osobach pracujących w takich firmach. Niestety również nie rzadko zdarza się, że dane osobowe klientów nie są w należytym stopniu zabezpieczone. Jeśli zatem nie jesteśmy usatysfakcjonowani usługami firmy odszkodowawczej z której zdecydowaliśmy się skorzystać to jedyną możliwością, aby ukrócić takie praktyki i otrzymać rekompensatę poniesionych strat, jest skierowanie sprawy do sądu, co oczywiście łączy się z dodatkowymi kosztami.

W przypadku kancelarii odszkodowawczej prowadzonej w formie spółki handlowej istnieje również ryzyko ogłoszenia upadłości.

Wybór specjalisty, który w naszym imieniu ma walczyć o należne odszkodowanie, nie jest prostą decyzją i nigdy nie powinien być podejmowany pochopnie. Fakt, że firmy odszkodowawcze zasypują nas na każdym kroku reklamami najtańszych i najskuteczniejszych usług, nie oznacza, że w rzeczywistości faktycznie uzyskają więcej niż adwokat czy radca prawny prowadzący taką samą sprawę, a z pewnością nie za niższą cenę. Niewątpliwie firmy odszkodowawcze wykorzystują „przewagę” jaką posiadają nad kancelariami adwokatów i radców prawnych, gdyż mogą korzystać ze wszystkich dostępnych form reklamy, podczas gdy profesjonalni pełnomocnicy mogą to robić tylko w granicach wyznaczonych kodeksem etyki, co powoduje, że wiele osób nie widzi innego wyboru w dochodzeniu wyższego odszkodowania, jak powierzenie sprawy właśnie firmie odszkodowawczej. Wybór jednakże zawsze jest i należy zdać sobie z tego sprawę.

Poszukujesz dobrego adwokata, radcy prawnego lub kancelarii odszkodowawczej z Warszawy, Wrocławia, Krakowa lub innego miasta w Polsce. Sprawdź już teraz ranking najlepszych prawników w Polsce na www.wybierzprawnika.com . Sprawdź już teraz opinie Klientów i wybierz najlepszego pełnomocnika który uzyska dla Ciebie wysokie odszkodowanie.

Adwokat, radca prawny czy firma odszkodowawcza – kogo wybrać aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie?

Komentarze 4 thoughts on “Adwokat, radca prawny czy firma odszkodowawcza – kogo wybrać aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie?

Dodaj komentarz