Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód

Można powiedzieć, że ile zawartych małżeństw to tyle różnych historii, które niestety nie rzadko kończą się procesem rozwodowym. Obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące rozwiązania małżeństwa nie wskazują bezwzględnych przyczyn, których zaistnienie będzie uzasadniało orzeczenie rozwodu, istotne jest tylko, aby między małżonkami

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Zgodnie z obowiązującą w polskiej procedurze cywilnej zasadą dyspozycyjności, zwaną także zasadą rozporządzalności, to strony rozporządzają czynnościami procesowymi oraz całym tokiem postępowania, są więc niejako panami procesu. Proces cywilny jest wszczynany na wniosek strony, w toku procesu strona może zawrzeć