Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód

Można powiedzieć, że ile zawartych małżeństw to tyle różnych historii, które niestety nie rzadko kończą się procesem rozwodowym. Obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące rozwiązania małżeństwa nie wskazują bezwzględnych przyczyn, których zaistnienie będzie uzasadniało orzeczenie rozwodu, istotne jest tylko, aby między małżonkami