W świadomości społecznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że główną przyczyną zakończenia związków małżeńskich, zwłaszcza tych z wieloletnim stażem jest zdrada. Z reguły cudzołóstwo kojarzy się ze zdradą fizyczną. Tymczasem, jak pokazuje praktyka stosowania prawa w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z różnego rodzaju przyczynami rozpadu związków, wśród których są m.in. brak lojalności, agresja, niewłaściwa postawę wobec rodziny zmiana wyznania, poglądów życiowych czy też zdrada emocjonalna. Należy wskazać, że aktualny postęp techniki, szybkie tempo życia oraz zanik wartości sprawiają, że rozszerza się katalog przyczyn ustania związków.

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się twierdzenie, iż założenie konta na portalu randkowym może być podstawą orzeczenia rozwodu. Czy słusznie?

Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe zagadnienie. Należy wskazać, że samo założenie konta na portalu randkowym nie wydaje się niczym złym. Zastanowić się jednakże należy, czemu powyższe konto ma służyć, jaki jest zamiar posiadacza przedmiotowego konta. Z reguły bowiem, osoby korzystające z portali randkowych wykorzystują je zgodnie z przyjętym odgórnie założeniem tj. celem nawiązania bliższej znajomości z osobą trzecią. Zdarza się jednakże, że właściciele kont założyli je na chwilę, z czystej ciekawości jak wygląda tego rodzaju portal i jakie możliwości oferuje korzystającym. Ciekawość tego jak funkcjonują portale randkowe nie powinna, wbrew pozorom dziwić, jeszcze przed kilku czy kilkunastoma laty bowiem, tego rodzaju sposób zawierania znajomości był zupełnie nieznanym.

Bez względu na cel z jakim małżonek został posiadaczem konta na portalu randkowym niewątpliwie fakt jego posiadania może budzić negatywne emocje u współmałżonka. Pamiętać należy, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny zdradą jest również zdrada emocjonalna. Przy rozpatrywaniu czy doszło do powyższego sąd weźmie pod uwagę to, jakie emocje wywołały u współmałżonka informacje o założonym portalu randkowym męża czy żony, w jaki sposób właściciel konta tłumaczył się z powyższego oraz czy współmałżonek dał wiarę wyjaśnieniom, czy też w dalszym czasie pozostawał w przekonaniu o byciu zdradzonym.

Należy również pamiętać, że wyciąg z konta z portalu randkowego zazwyczaj pokazuje, czego oczekiwał jego właściciel, korzystając z serwisu. Niewątpliwie nieodpowiedniego rodzaju zdjęcia czy informacje o poszukiwaniu partnera będą dowodem świadczącym o dopuszczeniu się zdrady przez małżonka korzystającego z serwisu, nawet w przypadku, gdyby nie doszło do nawiązania bliskiej relacji z osoba trzecia w rzeczywistości. Inaczej będzie natomiast kształtować się sytuacja, w przypadku braku jakichkolwiek informacji o użytkowniku konta w serwisie randkowym. Z powyższym przeważnie będziemy mieli do czynienia, gdy użytkownik serwisu nie zamierza zawrzeć znajomości za pośrednictwem portalu a jedynie, obserwuje możliwości serwisu, o czym była mowa powyżej. W takim wypadku zdaje się trudnym do udowodnienia dopuszczenie się przez małżonka zdrady.

Reasumując założenie konta na portalu randkowym może, choć nie musi być przyczyną zakończenia związku. Każdorazowo należy jednakże rozważyć, że niewłaściwe korzystanie z portali randkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego, może rodzić u współmałżonka uzasadnione poczucie zdrady, co z kolei uzasadnia zakończenie związku.

Czy posiadanie konta w portalu randkowym może być podstawą rozwodu ?

Dodaj komentarz