Otrzymanie pozwu rozwodowego nie tylko zazwyczaj nie należy do najprzyjemniejszych chwil w życiu, ale rodzi także problemy natury formalnej. Powstaje bowiem pytanie jak odpowiedzieć na twierdzenia współmałżonka oraz jak w prawidłowy sposób sformułować wnioski. Oczywiście najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie przedmiotowej kwestii jest zatrudnienie fachowego pełnomocnika, którego zadaniem będzie między innymi sformułowanie profesjonalnej odpowiedzi na pozew. Jest to jednakże rozwiązanie dość kosztowne i nie zawsze konieczne. W przypadku bowiem, gdy wyrażamy zgodę na przedstawione przez współmałżonka propozycje rozwodu sformułowanie pisma procesowego nie powinno rodzić trudności.

 Odpowiedź na pozew zasady generalne:

Pozew o rozwód doręcza sąd. Zazwyczaj wraz z pozwem otrzymujemy zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie, bądź złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez sąd terminie. Jeśli sąd powyższego terminu nie zakreśli odpowiedź na pozew możemy złożyć najpóźniej na pierwszym terminie rozprawy w sprawie o rozwód. Warto jednakże przedmiotową odpowiedź złożyć jak najszybciej, zwłaszcza jeśli chcemy by postępowanie rozwodowe zakończyło się na pierwszej rozprawie.

W odpowiedzi na pozew o rozwód wskazujemy sąd do którego kierowane jest pismo, właściwy wydział sądu oraz adres sądu, następnie określamy strony postępowania oraz ewentualnych pełnomocników oraz podajemy sygnaturę akt sprawy. Wszelkie z powyższych informacji znajdziemy na piśmie przewodnim sądu dołączonym do pozwu o rozwód.

W petitum pisma zawieramy nasze wnioski.

a) w przypadku, gdy wyrażamy zgodę na warunki rozwodu określone w pozwie należy sformułować stanowisko w sposób następujący:

„pozwany/pozwana uznaje powództwo w całości i wnosi o…”

b) w przypadku, gdy nie wyrażamy zgodę na określone przez współmałżonka warunki rozwodu, należy odnieść się do każdego z wniosków pozwu rozwodowego

c) w przypadku, gdy częściowo uznajemy wnioski pozwu o rozwód wskazujemy nasze stanowisko następująco:

„pozwany/pozwana uznaje powództwo w części tj. w pkt …… i wnosi o……….”

Wnioski formułowane są w następujący sposób:

 1. wnoszę o orzeczenie rozwodu pozwanego Antoniego X z powódką Marianną Y zawartego w dniu…….przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie nr aktu małżeństwa…….z bez orzekania o winie/wyłącznej winy pozwanej/z winy obu stron/
 2. wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim……….obojgu rodzicom z miejscem zamieszkania dziecka przy matce/ojcu.
 3. Wnoszę o nieorzekanie/orzekanie o kontaktach pozwanego z małoletnim………..(w przypadku wniosku o orzeczenie o kontaktach należy wskazać sposób w jaki sad ma określić przedmiotowe kontakty)
 4. wnoszę o ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania małoletniego ……………….na kwotę ……. miesięcznie płatną do rąk matki do dnia 10-tego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat;
 5. wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty………..tytułem alimentów, płatnych do dnia 10-tego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat;
 6. wnoszę o nieorzekanie/orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków (w przypadku wniosku o orzeczenie powyższego należy wskazać w jaki sposób sąd ma określić sposób korzystania z mieszkania)

Powyższe wnioski są wnioskami obligatoryjnymi. Natomiast dodatkowo, w przypadku, gdy chcemy powołać dowody w sprawie na poparcie naszych twierdzeń należy wnioskować następująco:

 1. wnoszę o dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do odpowiedzi na pozew
 2. wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków (następnie należy podać dane świadka jego adres oraz sformułować tezę dowodową na jaką świadek ma zeznawać tj. np na okoliczność wyłącznej winy powoda w rozpadzie związku stron)

Ponadto w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie możemy wnosić o zasądzenie na naszą rzecz od współmałżonka zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Odpowiedź na pozew winna zawierać również uzasadnienie, w którym warto odnieść się do twierdzeń pozwu o rozwód i zwięźle przedstawić historię małżeństwa oraz przyczyny zakończenia związku.

Należy pamiętać, iż odpowiedź na pozew zawiera nasze stanowisko w sprawie, a tym samym naszą wersję zdarzeń, przyczyn rozwodu. Odpowiedź na pozew można uznać za niezmiernie istotną wizytówkę przed sądem, stąd warto by była przygotowana w sposób rzetelny i wyczerpujący.

W przypadku sprawy rozwodowej zawsze warto skorzystać z usług dobrego adwokata lub radcy prawnego. Jeśli chcesz wybrać najlepszego prawnika w okolicy sprawdź opinie na stronie www.wybierzprawnika.com

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód

Komentarze 2 thoughts on “Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód

 • 19 stycznia 2015 z 10:51
  Permalink

  Pytanie czy w odpowiedzi na pozew można tylko krótko napisać swoje stanowisko w sprawie, czy musi być napisane zgodnie z tym poradnikiem?

 • 19 stycznia 2015 z 12:00
  Permalink

  Odpowiedź może zawierać co tylko chcesz ale jeśli chcesz mieć dobrą pozycję wyjściową w sprawie to musi być napisana naprawdę dobrze. Na tym się nie oszczędza. Tak jak napisał autor jest to Twoj pierwszy kontakt z Sądem więc warto zaprezentować się w dobrym świetle – to ułatwia później życie.

Dodaj komentarz