Uzyskanie korzystnego wyroku sądowego przez wierzyciela to dopiero połowa drogi do odzyskania należności od dłużnika, zwykle bowiem dłużnik nawet po wydaniu przez sąd orzeczenia nie jest chętny uregulować zobowiązanie, wierzyciel zmuszony jest więc przekazać sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję.

W interesie wierzyciela jest zatem, żeby komornik sprawnie i szybko przeprowadził działania egzekucyjne i odzyskał świadczenie wierzyciela, dlatego bardzo istotne jest, aby egzekucją zajął się komornik, który nie będzie opieszały w swoich działaniach, a skoro obowiązujące przepisy umożliwiają wierzycielowi wybór komornika, to oczywiście należy z tej możliwości skorzystać.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, czyli obszaru właściwości sądu rejonowego, przy którym działa, jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zatem z wyjątkiem egzekucji prowadzonej z nieruchomości, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika, z dowolnego miejsca w kraju. W takim przypadku komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Rozważając więc, któremu komornikowi zlecić prowadzenie egzekucji, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, by mieć pewność, że nasza sprawa zostanie szybko załatwiona.

Przed wyborem komornika z całą pewnością warto zorientować się czy dany komornik dysponuje dostępem do systemów, które umożliwiają mu pozyskanie informacji o dłużniku i jego majątku, a więc czy komornik ma np. dostęp do elektronicznego systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużników (OGNIVO), bądź czy prowadzi postępowania na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w elektroniczny postępowaniu wykonawczym.

Zwykle informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej kancelarii komorniczej, jeśli jednakże strona takich treści nie zawiera, należy komornika o to bezwzględnie dopytać, bowiem im bardziej komornik nowoczesny, czyli korzystający z dostępnych rozwiązań informatycznych, tym posiada więcej narzędzi, aby dług skutecznie wyegzekwować. Nie mniej ważne jest również sprawdzenie czy komornik jest faktycznie aktywny w swych działaniach, co zweryfikować można sprawdzając np. czy na swej stronie internetowej komornik systematycznie zamieszcza informacje o prowadzonych licytacjach oraz ile takich licytacji równocześnie prowadzi.

W sytuacji, gdy decydujemy się na komornika, który działa na tym samym terenie co nasz dłużnik, warto przed zleceniem egzekucji dowiedzieć się czy ów komornik zna dłużnika oraz czy posiada informacje na temat skuteczności innych egzekucji komorniczych prowadzonych wobec tej osoby/podmiotu.

W toku egzekucji komorniczej wierzyciel, co oczywiste, chce odzyskać swoją należność, a nie ponosić dodatkowe koszty, dlatego dobrze jest by komornik miał blisko do dłużnika, gdyż jeśli np. komornik w celu podjęcia czynności egzekucyjnych będzie musiał jechać z Warszawy do Gdańska to kosztami przejazdu i noclegu zostanie obciążony wierzyciel i kosztów tych nie można przerzucić na dłużnika. Wybierając komornika należy mieć więc również na względzie jego odległość od dłużnika, by nie narazić się na dodatkowe koszty, których zwrot nie będzie możliwy.

W sytuacji, gdy egzekwowana ma być stosunkowo mała kwota, poleca się korzystanie z mniejszych kancelarii komorniczych, dysponujących młodym zespołem komorników, gdyż dla takiej kancelarii, każda sprawa jest istotna, decydując się z kolei na dużą kancelarię komorniczą istnieje duża szansa, że nasza sprawa nie będzie traktowana z należytą uwagą, gdyż istotniejsze dla komornika będą sprawy większe, bardziej opłacalne.

Jak w każdej branży istotne jest doświadczenie, nie inaczej jest również z komornikami, dlatego wybór komornika uzależniony powinien być również od tego jak długo pracuje on w zawodzie oraz jakiego rodzaju egzekucje przeprowadzał, jednocześnie warto zwrócić uwagę, by nie był to komornik nie korzystający z ułatwień techniki, a więc niepostępowy.

Wiek komornika ma również znaczenie podczas kontaktu, zdecydowanie łatwiej jest bowiem skontaktować się telefonicznie bądź drogą elektroniczną z osobą stosunkowo młodą, która również jest zwykle bardziej otwarta na kontakt, zwłaszcza wtedy, gdy zależy jej na wierzycielu.

Macie komorników godnych polecenia – wpisujcie w komentarzach ! 

Jak wybrać dobrego komornika do ściągnięcia długu?

Dodaj komentarz