Co radca prawny musi zapewnić klientom, którzy korzystają z jego usług? Kiedy można wypowiedzieć umowę prawnikowi? Czy radca prawny może sam zerwać współpracę z klientem? Ile kosztuje dobry radca prawny? Na te i inne pytania na temat etyki zawodowej radców odpowiadamy w poniższym artykule.

Korzystanie z usług radcy prawnego wiąże się z ogromnym kredytem zaufania. Klient, powierzając sprawę do poprowadzenia konkretnemu radcy prawnemu, traktuje go jako specjalistę. Najczęściej dzieje się tak, że sam nie dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa albo wiedza ta jest niewystarczająca, by samodzielnie zająć się daną sprawą. Nawet osoby biegłe w swoich branżach, jeśli muszą skorzystać z pomocy prawnej związanej np. z ich pracą zawodową, udają się do kancelarii prawnej. Dobry prawnik dysponuje bowiem wiedzą, która wykracza znacznie poza kompetencje klientów – np. o dotychczasowym orzecznictwie w podobnych sprawach. Często zdarza się wręcz, że klient przychodząc do kancelarii przedstawia sprawę i całkowicie zdaje się na prawnika w kwestii dalszych działań.

Właśnie z tego względu warto odpowiedzieć na pytanie: jakie obowiązki radca prawny musi spełnić wobec klienta.

Etyka radcy prawnego

Szczegółowe zasady etyki, obowiązujące wszystkich radców prawnych, zostały zebrane w dokumencie, zwanym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Sporządzony został przez Prezydium Krajowej Rady Radców prawnych i jest obligatoryjny dla wszystkich osób, które wykonują zawód radcy. Dokument określa szereg przepisów, które musi spełnić prawnik w stosunku do klienta, a także instytucji i organów państwowych, czy innych przedstawicieli swojego zawodu. Skoncentrujmy się jednak na relacjach radca prawny – klient.

Przede wszystkim: zaufanie

To podstawa zawodu prawnika. Klient przedstawia radcy prawnemu całą sprawę, dostarcza dokumenty, często poufne, przedstawia swoje kontakty, może nawet ujawniać pewne przypuszczenia, związane ze sprawą. Dlatego tak ważne jest, by miał pewność, że radca prawny, którego wybrał, zapewni mu całkowitą tajemnicę. Z tego względu (za wyjątkiem szczególnych sytuacji) z prawnikami nie podpisuje się umów o poufności. Jest ona wpisana w ich zawód. Co ważne: tajemnica zawodowa obowiązuje radcę także po zakończeniu współpracy z klientem.

Kompetencja i wiedza

Radca prawny ma obowiązek znać aktualny stan przepisów prawa i działać zgodnie ze wszystkimi jego postanowieniami. Jako pełnomocnik klienta pełni także funkcję doradczą – może przedstawiać różne warianty działań, wskazywać na ich sensowność lub niemożliwość ich realizacji. Dlatego do obowiązków radcy należy nieustanne poszerzanie wiedzy, dokształcanie się i doskonalenie kompetencji. W przypadku spraw specjalistycznych, radca może wręcz korzystać ze wsparcia kompetentnego specjalisty – co ma tez dobre strony dla klienta, ponieważ owego specjalistę poleca prawnik, do którego klient ma zaufanie.

Kwestie finansowe

W przeciwieństwie do kancelarii notarialnych, które są ustalane przez organy państwowe, honoraria radców prawnych zależą w dużej mierze od ich prestiżu. Podawane stawki mogą dotyczyć konkretnej sprawy (np. sporządzenie opinii, przygotowanie pisma) lub kosztu godziny pracy. Konkretne kwoty są tu bardzo zróżnicowane – wahają się od kilkudziesięciu zł do kilkuset i więcej. Z tego względu radca prawny ma obowiązek powiadomić klienta o stosowanych stawkach i sposobach rozliczeń.

Każda sprawa obarczona jest pewnym marginesem błędu, dlatego radca prawny musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności z tytułu popełnionych błędów. Dzięki temu klient – w razie błędu radcy – może uzyskać odszkodowanie, rekompensujące poniesioną stratę.

Współpraca z klientem a konflikt interesów

Wiele osób zastanawia się, co się stanie, jeśli druga strona sprawy trafi do tej samej kancelarii lub wręcz (przypadkiem bądź celowo) zgłosi się do tego samego radcy prawnego. W takim przypadku mamy do czynienia z podwójną wręcz ochroną interesów klienta przez zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Po pierwsze, radca prawny nie może ulegać żadnym wpływom ze strony osób trzecich – bez względu na to, czy próby te obejmują obietnicę korzyści, czy też mają charakter zastraszania. Po drugie – radca prawny ma obowiązek unikać konfliktu interesów. Nie może dopuszczać do sytuacji, w której jego przeszła lub obecna współpraca z klientami mogłaby naruszać interesy klienta. W takim przypadku ma obowiązek odrzucić prowadzenie sprawy bądź wycofać się z niej, jeśli konflikt interesów ujawni się już w trakcie współpracy z klientem.

Zerwanie umowy

Nieprzestrzeganie zasad etyki lub błędy w postępowaniu upoważniają klienta do zerwania umowy. Jednak nie tylko klient ma prawo ją wypowiedzieć. Także radca prawny może zerwać współpracę z klientem, jeśli mogłaby ona prowadzić do konfliktu interesów bądź też jeśli klient oczekuje lub próbuje wymusić na radcy postępowanie niezgodne z prawem albo też podjęcie kroków całkowicie niemożliwych do zrealizowania.

Jak wybrać dobrego radcę prawnego?

Znalezienie odpowiedniej osoby znacznie zwiększa szanse klienta na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Warto skorzystać przy tym z baz, w których można znaleźć porównanie ofert jak największe liczby kancelarii, takich jak: www.wybierzprawnika.com

(Materiał opracowany na podstawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego: http://poznan.oirp.pl/dla_radcow/kodeks_etyki)

Jakie obowiązki ma radca prawny wobec klienta?

Komentarzy do 5 thoughts on “Jakie obowiązki ma radca prawny wobec klienta?

 • 15 grudnia 2014 z 18:20
  Permalink

  temat bardzo ciekawy ale obecnie właśnie zastanawiam się nad zleceniem jakiemuś prawnikowi sprawy cywilnej – czytam o obowiązkach radcy prawnego a także adwokatów i wydają się one dość podobne względem Klienta oraz staranności wykonywanego zawodu – pytanie kogo lepiej wybrać do prowadzenia sprawy dobrego adwokata ( kancelarię adwokacką) czy też radcę prawnego?

  • 16 grudnia 2014 z 11:33
   Permalink

   Moim zdaniem różnica między tymi dwoma sztucznie wyodrębnionymi zawodami dawno się zatarła więc zasadniczo bez znaczenia jest komu zlecisz sprawę. Jeśli tylko ma dobre opinie na rynku to będziesz zadowolony

Dodaj komentarz