Sprawy frankowe nie tracą na popularności, rynek na taką sytuację bardzo szybko więc zareagował i wręcz jak „grzyby po deszczu” pojawiają się kolejne kancelarie specjalizujące się w tego typu sprawach.

W pierwszym odczuciu taka sytuacja może wydawać się korzystna dla frankowiczów, w końcu konkurencja wpływa nie tylko na jakość świadczonych usług, lecz również kształtuje stawki za prowadzenie sprawy, w praktyce jednakże taka sytuacja rodzi duże ryzyko, gdyż wówczas wybór dobrego prawnika może być bardzo trudny, podpowiemy więc dzisiaj na co zwrócić uwagę poszukując pełnomocnika.

Szukając prawnika do sprawy frankowej przede wszystkim zwróć uwagę by osoba ta posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, a więc żeby była profesjonalnym pełnomocnikiem. Nie negocjuj, nie prowadź rozmów z pośrednikami ( nawet jeśli gwarantują, że sprawą zajmie się kancelaria ), którzy obiecają wszystko aby tylko zgarnąć prowizję za zdobycie klienta.

Posiadanie tytułu adwokata bądź radcy prawnego zobowiązuje bowiem tę osobę to prowadzenia twojej sprawy z najwyższą starannością i stanowi gwarancję bezpieczeństwa, gdyż każdy profesjonalny pełnomocnik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej oraz wiążą go korporacyjne kodeksy etyki.

Usługi świadczone przez profesjonalnego pełnomocnika podlegają więc licznym restrykcjom, oczywiście z korzyścią dla klienta.

Pamiętaj również, że w sądzie reprezentować może cię tylko osoba, która posiada uprawnienia zawodowego pełnomocnika, jeśli więc swoją sprawę frankową przekażesz do prowadzenia kancelarii odszkodowawczej lub firmie, która nie jest prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego, wówczas najprawdopodobniej dopiero w sądzie poznasz osobę, która będzie cię reprezentować, nie będziesz więc mieć okazji jej poznać i nie będziesz mieć pewności czy zna niuanse twojej sprawy, ryzykujesz więc tym samym przegraną w postępowaniu.

Dobry prawnik od spraw frankowiczów to taki, który już na pierwszym spotkaniu szczegółowo wyjaśni ci w jaki sposób prowadzi sprawy i jak współpraca z nim będzie wyglądać.

Ponadto, prawnik dobrze wykonujący swoją pracę nie ukrywa niczego przed swym klientem, w toku prowadzonej sprawy powinieneś więc mieć wgląd do wszystkich dokumentów, które twojej sprawy dotyczą, jak również powinieneś mieć możliwość zapoznania się z treścią pozwu przed jego złożeniem oraz dalszymi pismami procesowymi.

Przed każdą rozprawą prawnik powinien zapewnić ci konsultację, w szczególności wówczas, gdy na danej rozprawie będziesz słuchany w charakterze strony.

Na spotkaniu poprzedzającym rozprawę twój pełnomocnik powinien wyjaśnić ci jak zeznania wyglądają pod względem technicznym oraz podpowie na co podczas zeznań należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż jest to bardzo istotne dla sprawy.

Takie przygotowanie do rozprawy zmniejszy więc twój stres związany z postępowaniem sądowym i ryzyko, że o czymś zapomnisz lub coś pominiesz.

Decydując się na skorzystanie z usług danego pełnomocnika z całą pewnością będziesz oczekiwał, że to ta właśnie konkretna osoba będzie prowadzić twoją sprawę, upewnij się więc czy tak w istocie będzie.

Może się również zdarzyć, że wybrany przez ciebie pełnomocnik nie będzie jednak mógł iść z tobą na rozprawę, zatem już podczas pierwszych rozmów o ewentualnej współpracy dopytaj jak zostanie rozwiązana ta kwestia.

Dobry pełnomocnik powinien bowiem w takim przypadku zapewnić udział substytuta w rozprawie lub na posiedzeniu sądu, substytut powinien natomiast znać twoją sprawę oraz posiadać odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe w tego typu sprawach.

Równie ważne jak prowadzenie samej sprawy jest także ustalenie kwestii finansowych, zatem już przed podpisaniem umowy z konkretnym pełnomocnikiem powinieneś zostać poinformowany o wysokości wynagrodzenia kancelarii z tytułu prowadzenia sprawy przed sądami powszechnymi, w jakiej wysokości jest wynagrodzenie ryczałtowe pełnomocnika, czy będziesz musiał dodatkowo zapłacić za stawiennictwo na rozprawach, czy obciążać cię będą koszty dojazdu, czy w przypadku wygranej do ciebie trafią zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego oraz czy w przypadku wygranej pełnomocnik otrzyma dodatkową premię za sukces.

Jeżeli umowa zawarta z pełnomocnikiem zakłada zapłatę także premii za sukces, powinieneś zostać również poinformowany o sposobie jej wyliczenia bądź w umowie powinna zostać wskazana jej wartość kwotowa. W przypadku wygranej zasądzone kwoty, tj. należność główna i odsetki, powinny trafić bezpośrednio na twoje konto.

Dobry pełnomocnik to osoba, która zna się na danego rodzaju sprawach i posiada w ich prowadzeniu doświadczenie, zatem przed podpisaniem umowy upewnij się czy dany adwokat bądź radca prawny prowadził sprawy frankowe oraz jaki był rezultat prowadzonych przez niego postępowań.

Argumentacja wysuwana przez twojego pełnomocnika podczas procesu powinna uwzględniać najnowsze orzecznictwo, zarówno polskie, jak i europejskie, twój pełnomocnik powinien więc być „na bieżąco” i mieć wiedzę co w innych sprawach frankowych się dzieje, by móc ją następnie wykorzystać w twojej sprawie.

Na końcu podkreślić należy, że dobry prawnik to taki, który informuje o swojej działalności oraz sytuacji procesowej swojego klienta w sposób rzetelny i uczciwy. Żaden prawnik nie powinien bowiem rozpowszechniać informacji mogących wprowadzać w błąd, przypisywać sobie cudzych zasług bądź sugerować, że ma jakikolwiek wpływ na sędziów lub orzecznictwo – poza wpływem merytorycznym, wynikającym z zastosowanej argumentacji procesowej.

Pamiętać również musisz, że żaden pełnomocnik nie może zagwarantować ci wygrania sprawy, jeśli więc twierdzi inaczej, wiedz, że wprowadza cię w błąd. W przypadku każdego postępowania sądowego istnieje ryzyko przegranej, linia orzecznicza w sprawach frankowych cały czas się kształtuje, więc powinieneś zostać o tym uczciwie poinformowany.

 

Kancelarie frankowicze ranking – po czym poznać dobrego prawnika

Dodaj komentarz