Mobbing, to pojęcie które w ostatnich latach zyskało dużą popularność wśród pracowników. Niestety, w dalszym czasie nie jest to instytucja dobrze pojmowana. Praktyka pokazuje, iż pracownicy często upatrują mobbingu w zachowaniach pracodawcy mających na celu np. zdyscyplinowanie pracy. Należy z całą stanowczością podkreślić, iż nie jest mobbingiem zwykłe upomnienie pracownika, by wykonywał swoją pracę w sposób rzetelny czy też z większym zaangażowaniem nawet w przypadku, gdy powyższego upomnienia pracodawca dokonał w obecności innych osób. Mobbingiem nie będzie również zmiana postawy pracodawcy, który być może starał się utrzymywać z pracownikami zbyt bliskie, przyjacielskie stosunki, na postawę czysto służbową.

Kiedy zatem mamy do czynienia z mobbingiem? Odpowiedź na powyższe wymaga analizy przestanek ustawowych samego pojęcia. Zgodnie z wyrażoną w kodeksie pracy definicją „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Reasumując należy wskazać, iż z mobbingiem mamy do czynienia gdy:

 1. pracodawca bądź jego pracownik dopuszczają się wobec nas: nękania bądź zastraszania.
 2. powyższe nękanie lub zastraszanie wywołuje u nas niską samoocenę, sprawia, że czujemy się ośmieszeni, odizolowani, gorsi
 3. celem pracodawcy bądź jego pracownika jest wywołanie w nas stanu o którym mowa w pkt 2 tj. poczucia odizolowania, niskiej samooceny

Należy wskazać, iż powyżej wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Z uwagi na fakt, iż pojęcie mobbingu jest często mylnie interpretowane w doktrynie wskazano przykładowe zachowanie należące do kategorii mobbingu. Zgodnie z powyższymi mobbingiem są:

oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się tj.

- ograniczanie przez przełożonych i współpracowników możliwości wypowiadania się;

- stałe przerywanie wypowiedzi;

- reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem

- ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i życia prywatnego

- groźby i pogróżki” (A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

oddziaływania zaburzające relacje społeczne tj;

- unikanie rozmów z ofiarą;

- odizolowanie miejsca pracy

- zabronienie kolegom rozmów z ofiarą” (A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

 

działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby – ataki na reputację osoby tj.:

- rozsiewanie plotek

- podejmowanie prób ośmieszenia

- sugerowanie choroby psychicznej

- kierowanie na badanie psychiatryczne

- parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia osoby,

- kwestionowanie podejmowanych decyzji;

- wołanie ofiary używając sprośnych wyzwisk, przezwisk lub innych

- zaloty lub słowne propozycje seksualne” (A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:

- nie dawanie ofierze żadnych prac do wykonania

- odbieranie prac wcześniej zadanych

- dawanie zadań poniżej umiejętności ofiary

- polecanie wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań

-dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary celem jej zdyskredytowania” (A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

 

działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary tj.:

- zmuszanie do wykonywania szkodliwych dla zdrowia prac

- grożenie przemocą fizyczną

- stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej

- znęcanie fizyczne

- działania o podłożu seksualnym” (A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

Obok powyższych należy wskazać na działania które do kategorii mobbingu stanowczo nie mogą być zakwalifikowane. Są nimi:

 1. „konflikty z przełożonym i niektórymi kolegami, które wynikały raczej z przewrażliwienia na punkcie BHP;
 2. towarzysząca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napięcia psychicznego wśród załogi zakładu pracy;
 3. wykonywanie czynności kontrolnych wobec pracownika, które co prawda może naturalnie łączyć się dlań ze stresem, co nie oznacza jednak od razu szykanowania go;
 4. egzekwowanie wykonywania zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy”

(A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014)

 Z uwagi na płynną granicę pomiędzy tym co jest mobbingiem a tym co nie, należy wskazać, iż o klasyfikacji danego zachowania jako mobbingu rozstrzygnie sąd biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Należy jednakże pamiętać, iż nawet gdy już ustalimy, że doszło do mobbingu, nie zawsze przysługuje nam związane z powyższym roszczenie o odszkodowanie. Powyższego możemy dochodzić wyłącznie w sytuacji gdy na skutek stosowanego wobec nas mobbingu, któremu nie zapobiegł pracodawca, nastąpił u nas rozstrój zdrowia oraz w sytuacji, gdy rozwiążemy wskutek mobbingu umowę o pracę.

Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika adwokata lub radcy prawnego w znaczący sposób może podnieść nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyroku. Sprawdź już teraz która kancelaria adwokacka lub radcowska z okolicy specjalizuje się w prawie pracy oraz ma pozytywne opinie Klientów na stronie www.wybierzprawnika.com

Mobbing czym jest i jak go udowodnić?

Komentarzy do 9 thoughts on “Mobbing czym jest i jak go udowodnić?

 • 27 lutego 2015 z 16:09
  Permalink

  Poszukuję sprawdzonej kancelarii adwokackiej do reprezentowania firmy w sporach z pracownikami oraz do obsługi prawnej spraw związanych z umowami oraz regulaminami pracy?

  • 2 marca 2015 z 06:32
   Permalink

   Wpisz w google -adwokat prawo pracy Warszawa i zobacz wyniki. Szukaj takich kancelarii co mają jedynie specjalizacje prawo pracy i ewentualnie obsługa prawna firm, prawo gospodarcze tak aby to bylo jakoś powiązane. Jak jakiś adwokat ma napisane, żę specjalizuje się w każdej dziedzinie albo tych dziedzin jest kilkanaście to sobie odpuść. Musi być wąska specjalizacja.

 • 20 marca 2015 z 14:10
  Permalink

  Też potrzebujemy kogoś kto będzie nam prowadził obsługę prawną w firmie, głównie w 90% prawo pracy. Czy ktoś ma kogoś sprawdzonego. Bardzo się zawiedliśmy na wszelkich firmach „zewnętrznych” poszukujemy teraz adwokata lub radcy prawnego.

 • 22 marca 2015 z 14:20
  Permalink

  W Warszawie ci nie pomogę bo jestem z innego miasta ale mieliśmy podobny problem w firmie z prawem pracy oraz podatkami. Korzystaliśmy z różnych firm ale to nie ma sensu. Najlepiej idziesz do adwokata który zajmuje się w swojej praktyce typowo prawem pracy i uzgadniasz z nim zakres obsługi prawnej. Z podatkami idziesz do doradcy podatkowego – ewentualnie szukasz adwokata który jest i od prawa pracy i od podatków bo są tacy. Uzgadniacie zakres obsługi i zlecasz mu. Wychodzi najtaniej i jak dobrze trafisz to masz pełne zaangażowanie i dość szeroką obsługę.

 • 2 kwietnia 2015 z 14:26
  Permalink

  Dokładnie tak właśnie chcemy zrobić pytanie jest właśnie jak takiego adwokata czy radcę podatkowego ewentualnie doradcę podatkowego o dobrych opiniach i kwalifikacjach zlokalizować w tym gąszczu prawników. Byliśmy u jednego czy drugiego w rozmowie dało się wyczuć, że ewidentnie będziemy pierwszą ewentualnie jedną z pierwszych firm które zwracają się z takim problemem. Dlatego poszukuje właśnie kogoś kto podpowie do kogo się udać

 • 11 maja 2015 z 20:57
  Permalink

  O fajnie mam kilka namiarów i tą kancelarię dopisuję. W ciągu miesiąca umawiamy spotkania i wybierzemy kogoś. Nie jest łatwo – nawet jak masz budżet to trudno jest wybrać kogoś kto dobrze poprowadzi sprawy ;/

Dodaj komentarz