Z prawem mamy do czynienia praktycznie w każdym aspekcie życia i na każdym kroku, pomoc prawnika, nie tylko podczas postępowania sądowego, nie rzadko okazuje się więc niezbędna. Trudno wyobrazić sobie również by działające na rynku spółki funkcjonowały bez odpowiedniego wsparcia prawnego, w przypadku przedsiębiorców rodzi się więc zwykle pytanie nie o to czy w ogóle podjąć współpracę z prawnikiem, lecz jaką formę ma mieć ta współpraca- stałej obsługi prawnej zewnętrznej kancelarii czy też własnego działu prawnego, gdyż każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony.

Podjęcie współpracy z kancelarią, która świadczyć będzie na rzecz spółki stałą obsługę prawną gwarantuje przede wszystkim dostęp do specjalistów z różnych dziedzin prawa, w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów prawnych jest więc duża szansa, że spółka otrzyma kompleksową pomoc u jednego podmiotu, bez konieczności poszukiwania i zwracania się do innych prawników, takie rozwiązanie z całą pewnością oszczędza więc czas.

Problematyczne może jednakże okazać się, gdy dana spółka funkcjonuje w bardzo wąskiej branży, gdyż znalezienie kancelarii w ramach której działają specjaliści z tego właśnie zakresu może okazać się bardzo trudne. Odrębną natomiast kwestią pozostaje zakres i ilość spraw, którymi prawnicy danej spółki mieliby się zająć, jeśli bowiem spółka każdego dnia boryka się z problemami prawnymi, np. zawiera umowy związane z jej działalnością, bierze udział w dużej liczbie przetargów w związku z czym często musi przedkładać różnego rodzaju wyjaśnienia prawne, bądź potrzebuje wsparcia prawnego podczas realizacji zawartych umów, wówczas z całą pewnością należy rozważyć stworzenie działu prawnego wewnątrz spółki, który będzie się zajmował właśnie taką bieżącą obsługą prawną spółki.

W takim przypadku odpadnie również problem braku specjalistów z danych dziedzin prawa, gdyż jeśli nawet zatrudnieni prawnicy początkowo nie będą biegli w regulacjach mających zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa, to z czasem, siłą rzeczy, takimi specjalistami się staną. Praktyka pokazuje jednakże, że niezależnie od tego jak bardzo jest rozbudowany dział prawny danej spółki niestety nie można wykluczyć sytuacji w której konieczne stanie się podjęcie współpracy z kancelarią zewnętrzną, która dysponuje prawnikami o specjalizacjach innych niż specjalizacje prawników wewnętrznych.

Jeśli jednakże spółka podczas prowadzenia swej działalności nie potrzebuje codziennie korzystać z usług prawnika, wówczas rozważyć można korzystanie ze stałej obsługi kancelarii zewnętrznej, gdyż w takiej sytuacji takie rozwiązanie może okazać się nie tylko tańsze, lecz również korzystniejsze, jeden prawnik na stałe zatrudniony w firmie z całą pewnością nie dorówna bowiem wiedzą i doświadczeniem kilku prawnikom, jakimi kancelarie świadczące stałą obsługę prawną dysponują.

Decydując się na stworzenie działu prawnego we własnej firmie przede wszystkim należy zastanowić się nad tym jakich specjalistów chcemy zatrudnić, a więc prawnicy z jakimi umiejętnościami i specjalizacjami będą wartościowi dla spółki. Poszukując odpowiednich osób warto zatem precyzyjnie wskazać na czym praca dla danej spółki będzie polegać oraz jakie w związku z tym kandydujący pracownik musi spełniać wymagania, im więcej szczegółów już na wstępie przekażemy tym większa jest szansa, że aplikować o pracę będą tylko te osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane i potrzebne do pracy na oferowanym stanowisku.

W sytuacji, gdy spółka działa w niszowej branży, stworzenie wewnętrznego działu prawnego może okazać się nie lada wyzwaniem, gdyż wówczas trudno będzie znaleźć osoby posiadające wiedzę i doświadczone zgodne z działalnością spółki, dlatego w takim przypadku warto zdecydować się na zatrudnienie osób mających doświadczenie w pokrewnych dziedzinach prawa, chętnych do podejmowania się nowych rzeczy i osobistego rozwoju, gdyż taki osobom łatwiej będzie dostosować się i wyspecjalizować w nowej dziedzinie. Istotne również jest, aby osoby w dziale prawnym firmy posiadały jednak nieco różne doświadczenie, specjalizowały się w nieco innych dziedzinach, gdyż taka różnorodność pozwoli wewnętrznemu działowi prawnemu spółki poradzić sobie z różnymi sytuacjami i problemami, które w najmniej oczekiwanym momencie mogą się pojawić.

Obsługa prawna spółki – zlecić obsługę zewnętrznej kancelarii czy stworzyć własny dział prawny. Jak stworzyć dział prawny w firmie?

Dodaj komentarz