Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują przymusu adwokacko- radcowskiego w procesie cywilnym, oznacza to więc, że każdy może samodzielnie wnieść pozew i występować przed sądem dowodząc swoich racji, jednak mnogość przepisów, dynamika ich zmian i rozbieżne orzecznictwo sądowe powodują, że coraz częściej prowadzenie postępowania sądowego powierzamy profesjonalnemu pełnomocnikowi, czyli adwokatowi bądź radcy prawnemu.

Takie rozwiązanie pozwala bowiem wyeliminować błędy procesowe i minimalizuje stres osoby nieobeznanej z sądem związany z postępowaniem, nie łatwym jednak zadaniem jest wybór właściwego pełnomocnika.

Pełnomocnikiem w procesie cywilnym, poza nielicznymi wyjątkami wskazanymi wprost w ustawie, przede wszystkim może być adwokat bądź radca prawny, czyli osoba, która nie tylko ukończyła studia prawnicze, lecz dodatkowo zdała egzamin zawodowy, najczęściej poprzedzony trzyletnią aplikacją.

Podczas wykonywania zawodu zarówno adwokat, jak i radca prawny, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów oraz właściwego kodeksu etyki, profesjonalny pełnomocnik zobowiązany jest więc m.in. do przestrzegania tajemnicy zawodowej, działania tylko na korzyść swojego klienta, jak również do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Nawiązując więc współpracę z osobą, która posiada jeden z wymienionych tytułów zawodowych, masz pewność, że nie tylko uzyskasz pomoc na najwyższym poziomie, lecz również, że twoje interesy zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone, a właśnie tego w głównej mierze oczekuje się od pełnomocnika.

Zlecenie prowadzenia sprawy kancelarii prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej niesie ze sobą natomiast takie ryzyko, że konsultując swoją sprawę z zatrudnioną tam osobą wcale nie będziesz mieć pewności, czy dana osoba posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz czy posiada uprawnienia do prowadzenia twojego postępowania sądowego.

Jak zostało powyżej wskazane, do sądu w twoim imieniu może pójść adwokat bądź radca prawny, i owszem, kancelarie funkcjonujące w formie spółek prowadzą stałą współpracę z profesjonalnymi pełnomocnikami, lecz sami adwokaci/radcowie prawni nie mogą wykonywać zawodu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, zatem zawsze decydując się na skorzystanie usług takiego podmiotu ryzykujesz, gdyż nie nawiązujesz współpracy z konkretną osobą, tylko z firmą, która posiada oddzielny byt prawny. I choćby firma pośrednik zapewniała, że współpracuje z najlepszą kancelarią obsługująca frankowiczów to i tak taka współpraca wiąże się z bardzo wieloma ryzykami.

W takim więc przypadku istnieje duża szansa, że swojego pełnomocnika poznasz tak naprawdę dopiero na sali sądowej, nie będziesz więc mieć uprzedniej możliwości do zweryfikowania czy konkretny pełnomocnik posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw do twojej i choć sam fakt, że osoba ta jest profesjonalnym pełnomocnikiem gwarantuje działanie na twoją rzecz na najwyższym poziomie, to jednak zdecydowanie lepiej jest samemu wybrać konkretnego pełnomocnika, a nie pozwolić by został on niejako narzucony.

W przypadku nawiązania współpracy ze spółką istnieje również ryzyko, że na każdą rozprawę będzie przychodzić inny pełnomocnik, i owszem w przypadku powierzenia sprawy konkretnemu adwokatowi/radcy prawnemu również może zdarzyć się substytucja przez innego pełnomocnika, jednak adwokat/radca prawny zawsze uprzedza o tym swojego klienta. Ponadto, może się zdarzyć, że pomimo zapewnień i umowy zawartej ze spółką, na rozprawę nie stawi się pełnomocnik, ryzykujesz więc przegraniem procesu, spółka natomiast co najwyżej utratą klienta.

W wielu przypadkach mniej doświadczone kancelarie w sprawach frankowych świadczą swoje usługi w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej aby zminimalizować swoją odpowiedzialność w razie ewidentnych błędów popełnionych przez pełnomocników w sądzie. Dodatkowo taka działalność poprzez spółkę umożliwia pobieranie wygórowanych premii lub opłat za prowadzenie sprawy lub prowadzeniu innych działań, które uważane są za niegodne np z kodeksem etyki adwokackiej. 

Korzystając z usług adwokata/radcy prawnego zawsze masz również możliwość skonsultowania się, dopytania o szczegóły prowadzonego postępowania, jak również twój pełnomocnik przygotuje cię do przesłuchania w charakterze strony, w przypadku współpracy ze spółką możesz mieć spore trudności by nawet podstawowe informacje uzyskać, w końcu jesteś jednym z wielu klientów i mała jest szansa by każdy pracownik był dobrze zorientowany w twojej sprawie i by potrafił ci udzielić odpowiedzi na pytanie jak przebiega proces i czego możesz się spodziewać, skoro nie on twoje postępowanie prowadzi.

Reasumując, zdecydowanie korzystniejsze jest nawiązanie współpracy z kancelarią prowadzoną przez adwokata lub radcę prawnego, gdyż tylko w ten sposób uzyskasz kompleksową i fachową pomoc na każdym etapie postępowania. Ponadto, kluczem do sukcesu w procesie jest m.in. zaufanie do swojego pełnomocnika, więc tylko bezpośrednia współpraca może to zaufanie zbudować.

Prawnicy od spraw kredytów frankowych. Komu zlecić prowadzenie sprawy?

Komentarzy do 5 thoughts on “Prawnicy od spraw kredytów frankowych. Komu zlecić prowadzenie sprawy?

  • 2 stycznia 2020 z 23:59
    Permalink

    Są też różne rankingi nawet jeden widziałem taki: Ranking Kancelarii Frankowych stanowi szczególną pozycję w naszych rankingach kancelarii. Wyjątkowa uwaga, jest wyjątkowo istotna przy wyborze pełnomocnika mającego prowadzić spór sądowy z bankiem. W przypadku kredytów pseudo walutowych tzw. „we frankach” rozważny wybór kancelarii jest konieczny, a wynika to zarówno z wysokiej wartości roszczeń, wysokiej specjalizacji, złożoności problemu, jak również zalewowi reklamy najróżniejszych kancelarii, które czasami nie spełniają standardów wymaganych w tak złożonych sprawach i które nie posiadają koniecznego doświadczenia. Każda dobra kancelaria prawna jest w stanie nauczyć się dobrze prowadzić sprawy kredytów frankowych, jednak jedynie skorzystanie z doświadczonej, posiadającej liczne korzystne wyroki, kancelarii prawnej daje rękojmię należytej reprezentacji. W naszym rankingu umieściliśmy tylko kancelarie frankowe, które posiadają co najmniej kilka korzystnych wyroków uzyskanych przeciwko bankom w procesach frankowych. Większość tych kancelarii zajmuje się sprawami kredytów we frankach od 2016 r., a kilka od 2015, a nawet 2014 r. W naszym rankingu umieściliśmy jedynie te kancelarie, których sukcesy mogą być obiektywnie potwierdzone, pominęliśmy natomiast takie, które chwalą się wyrokami, ale nie podają ich sygnatur, uniemożliwiając obiektywną weryfikację. W naszym rankingu nie zdecydowaliśmy się też zamieścić firm odszkodowawczych, które w ostatnim czasie zajęły się reprezentacją kredytobiorców w sprawach frankowych uznając, że skoro nie uzyskały one jeszcze korzystnych wyroków, nie sposób określić ich skuteczności, jak również dlatego, że w przypadku umów z takimi firmami, często nieznana jest kredytobiorcy osoba pełnomocnika, co uniemożliwia ocenę jego profesjonalizmu.
    Zachęcamy do zapoznania się z listą kancelarii, które nasz zespół redakcyjny może polecić z czystym sumieniem. Zapraszamy też do samodzielnej oceny, komentarzy i sugerowania niezamieszczonych na liście, rzetelnych kancelarii frankowych. Jednocześnie informujemy, że oceny i komentarze podlegają systemowi weryfikacji mającemu na celu przeciwdziałanie spamowaniu wyników rankingu.

Dodaj komentarz