Decyzji o rozwodzie nie podejmuje się z dnia na dzień, zwykle jest to proces rozłożony w czasie, podczas którego małżonek rozważający takie rozwiązanie targany jest różnymi, sprzecznymi emocjami. Kiedy jednak kwestia rozwodu zostaje rozstrzygnięta i małżonek jest zdecydowany by złożyć pozew rozwodowy, pojawia się pytanie jak do takiego postępowania się przygotować i jakie dowody wskazać, zwłaszcza wówczas, gdy chce wystąpić z żądaniem ustalenia wyłącznej winy współmałżonka w rozkładzie pożycia.

Na wskazane pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każdy przypadek jest inny i zachodzić będą inne powody, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, wskazać jednakże można na pewne ogólne kwestie, które sprawdzą się praktycznie podczas każdego rozwodu.

Wnosząc o rozwód z orzekaniem o winie przede wszystkim należy ową winę współmałżonka udowodnić, zanim więc pozew zostanie do sądu skierowany, warto jak najszybciej zacząć gromadzić dowody świadczące o winie współmałżonka. I tak, jeżeli np. żona podejrzewa męża o zdradę, dowód stanowić mogą sms-y bądź maile wymieniane przez męża z kochanką, nagrania ich rozmów, a także zeznania świadków, którzy widzieli małżonka z inną partnerką, z kolei, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa jest stosowanie przemocy przez jednego z małżonków, dowód na jej istnieje mogą stanowić raporty z interwencji policji, obdukcje lub badania lekarskie obrazujące zakres obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego małżonka, jak również zeznania świadków. Jeżeli więc żona rozważa rozwód, gdyż mąż nadużywa alkoholu i stosuje wobec rodziny przemoc, nie należy w takich sytuacjach bać się wezwać policję oraz udać się do lekarza celem udokumentowania obrażeń, które mąż spowodował, gdyż taka dokumentacja będzie bardzo przydatna podczas postępowania rozwodowego.

Udając się z kolei do adwokata lub radcy prawnego by zlecić mu prowadzenie sprawy rozwodowej, warto wcześniej przypomnieć sobie, a w razie potrzeby również spisać, najistotniejsze daty oraz fakty z małżeństwa. Podczas spotkania adwokat/radca prawny będzie bowiem pytać nie tylko o to kiedy małżeństwo zostało zawarte i dlaczego teraz małżonek chce się rozwieść, lecz również o to kiedy zaczęły się problemy w małżeństwie, czym zostały spowodowane, od kiedy między małżonkami nie istnieje już więź fizyczna, duchowa i gospodarcza, itp.

Żeby właściwie i całościowo zapoznać się ze sprawą nie rzadko pełnomocnik zadaje szereg szczegółowych pytań, warto więc przed takim spotkaniem odświeżyć sobie pamięć, by móc udzielić jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi, a przez to też spotkanie będzie sprawniej przebiegać. Na spotkanie z pełnomocnikiem warto również przynieść zgromadzone dowody świadczące o winie współmałżonka i dane osób, które będą świadkami w sprawie. Wskazując świadków pamiętać należy, by podać ich adresy zamieszkania bądź adresy korespondencyjne, informacje te są bowiem konieczne by sąd mógł wysłać tym osobom wezwania na rozprawę.

Poza dowodami świadczącymi o winie, pełnomocnik do złożenia pozwu będzie potrzebował również szeregu innych dokumentów, niezależnie więc od tego czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie czy też wina ustalana nie będzie, adwokatowi/radcy prawnemu rozwodzący się małżonek musi dostarczyć odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci, jeżeli oczywiście małżonkowie doczekali się potomstwa, roczne zeznanie podatkowe, a także rachunki potwierdzające miesięczne wydatki rodziny, gdyż są one niezbędne do ustalenia zobowiązania alimentacyjnego.

Ponadto, jeżeli pewnych dokumentów rozwodzący się małżonek zdobyć nie może, a ma świadomość, że dokumenty te mogą potwierdzić jego twierdzenia i mogą zadziałać na jego korzyść, w pozwie pełnomocnik będzie mógł wnieść, by sąd zobowiązał pozwanego do ich ujawnienia, jeśli jednak dokumentów tych pozwany nie ma, gdyż są to np. raporty z interwencji policji, można również wnieść do sądu by to sąd zwrócił się do właściwej jednostki celem ich udostępnienia.

W takim przypadku istotne jednak jest by bardzo precyzyjnie wskazać organ, który dane dokumenty ma udostępnić, a więc wnosząc o udostępnienie dokumentów policyjnych podać należy właściwą jednostkę, jej adres, a także, jeżeli takie dane powód posiada, sygnaturę akt postępowania. Podobnie będzie, gdy powód zawnioskuje o dołączenie do akt postępowania rozwodowego, akt z postępowania karnego, które toczyło się przeciwko pozwanemu z powodu znęcania się nad rodziną. Nie można również zapomnieć by uzasadnić w pozwie dlaczego o przeprowadzenie dowodów z tych właśnie dokumentów powód wnioskuje.

Zobacz dyskusje na naszym forum 

⇨JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA / RADCĘ PRAWNEGO 

⇨DOBRY ADWOKAT ROZWÓD WARSZAWA

⇨DOBRY ADWOKAT WROCŁAW

 

Rozwód z orzekaniem o winie – jak się przygotować do sprawy jeszcze przed wizytą u adwokata? Adwokat rozwód Wrocław, Adwokat Warszawa Rozwód

Dodaj komentarz