Jeszcze nie dawno obrońcą w sprawach karnych mógł być tylko adwokat, zmiana przepisów spowodowała jednakże, że obrońcą obecnie może być zarówno adwokat, jak i radca prawny, osoba, która popełniła przestępstwo może więc wybrać dowolnego profesjonalnego prawnika, który będzie jej bronić. 

Z reguły jednakże jest tak, że im większy wybór tym trudniejsza decyzja, wybierając obrońcę nie należy jednakże kierować się tylko jego tytułem zawodowym, gdyż zdecydowanie ważniejsze są wiedza i doświadczenie.

Na pytanie czy na obrońcę lepiej wziąć adwokata czy radcę prawnego zapewne większość osób odpowie „adwokata”, co wynika z powszechnego przekonania, że adwokat „zna się lepiej” na sprawach karnych.

Powyższe niewątpliwie wynika z tego, że stosunkowo nie dawno uległy zmianie przepisy dotyczące obrońcy w sprawach karnych i przez długie lata tylko adwokaci mogli być obrońcami, a zatem, siłą rzeczy, już zdobycie tytułu adwokata gwarantowało, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do występowania jako obrońca w sprawach karnych.

Takie podejście do wyboru obrońcy nie jest jednakże dobrym rozwiązaniem, gdyż pomimo tego, że większy odsetek adwokatów w stosunku do radców prawnych zajmuje się sprawami karnymi, to jednak nie można generalizować, gdyż nie tytuł zawodowy determinuje umiejętności obrońcy.

Dobry obrońca powinien obok wiedzy posiadać doświadczenie, poszukując obrońcy i przeglądając profile adwokatów i radców prawnych na stronach internetowych prowadzonych przez nich kancelarii, warto zwrócić uwagę na to w czym się specjalizują oraz jakie posiadają doświadczenie.

Z wcześniej wskazanych powodów, doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych będzie raczej przemawiać za wyborem adwokata, pamiętać jednakże należy, że nie każdy adwokat zajmuje się sprawami karnymi każdego rodzaju, jak również nie rzadko nie małym doświadczeniem w procesach karnych mogą pochwalić się radcowie prawni, wybór obrońcy powinien więc być poprzedzony wnikliwą analizą jego dotychczasowej pracy i prowadzonych spraw.

Wybierając obrońcę na pewno nie można również sugerować się tylko i wyłącznie ceną za oferowane usługi. Zdarza się niestety, że decydujemy się na wybór danego profesjonalisty tylko dlatego, że jego usługi są tańsze od innych i na tym poprzestajemy, zakładając, że skoro ktoś jest adwokatem/radcą prawnym, to musi znać się na rzeczy i sobie poradzi.

W praktyce jednakże sugerowanie się tylko ceną może spowodować, że swą obronę powierzymy osobie, która nie jest na to gotowa, gdyż brak jej niezbędnego doświadczenia i która może tego ciężaru nie udźwignąć.

POSZUKUJESZ DOBREGO PRAWNIKA – SPRAWDŹ NASZ RANKING

WWW.WYBIERZPRAWNIKA.COM

Oczywiście każdy adwokat i radca prawny powinien bronić swego klienta z dołożeniem należytej staranności i działając jedynie na jego korzyść i nie można zakładać, że jeżeli ktoś jest tańszy to gorzej sobie radzi na sali sądowej, jednakże cena za oferowane usługi nie może być jedynym i zasadniczym kryterium, które zadecyduje o przekazaniu obrony danej osobie, w szczególności, gdy sprawa karna jest skomplikowana.

Nie rzadko o wyborze prawnika, który miałby występować jako obrońca w postępowaniu karnym decyduje jego prestiż, chętniej i większym zaufaniem darzymy bowiem osoby, które są uznane w danym środowisku i które prowadziły głośne medialnie postępowania, bo to potwierdza umiejętności danej osoby.

Oczywiście w takim myśleniu nie ma nic złego, jednakże zdać sobie należy sprawę, że powierzając obronę prestiżowej kancelarii naszym obrońcom może nie być ten konkretny, zasłużony adwokat czy radca prawny, lecz inny prawnik, będący jego współpracownikiem.

Rozmawiając więc z konkretnym adwokatem/radcą prawnym o prowadzeniu przez niego obrony warto się upewnić, czy na pewno nasz rozmówca będzie prowadził obronę czy też jego kolega. W dużych kancelariach wzajemne zastępstwo kolegów na rozprawach jest czymś normalnym, jednakże takie zachowanie nie zawsze znajduje aprobatę u klienta, który może odnieść mylne wrażenie, że jego sprawa jest mało istotna dla kancelarii, a jego obrońca nie angażuje się w sposób wystarczający w jej prowadzenie, jeśli zatem oczekujemy, że jeden adwokat/radca prawny będzie obrońcą w naszej sprawie już na początku współpracy należy tę kwestię poruszyć.

Wybór obrońcy uzależniony powinien być również od zaufania. Zlecając obronę w postępowaniu karnym adwokat/radca prawny muszą znać wszelkie okoliczności sprawy, również, a może szczególnie te, które świadczą na niekorzyść osoby, która przestępstwo popełniła, jeśli więc sprawca przestępstwa nie ufa danej osobie i coś przed nią ukrywa, to siłą rzeczy skuteczna obrona może być znacznie ograniczona i w takiej sytuacji lepiej poszukać innego obrońcy.

SPRAWDŹ TAKŻE DYSKUSJĘ NA NASZYM FORUM – PODZIEL SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA / RADCĘ PRAWNEGO - KLIKNIJ 

Znasz dobrego adwokata od spraw karnych? Poleć go innym na naszym forum lub poniżej w komentarzu

 

Sprawa karna – adwokat czy radca prawny?

Komentarz do “Sprawa karna – adwokat czy radca prawny?

  • 2 marca 2018 z 10:04
    Permalink

    Czy możecie doradzić jakiego adwokata ( bo rozumiem, że adwokat w przypadku sprawy karnej to lepsze rozwiązanie? ) z Warszawy wybrać do sprawy karnej związanej z jazdą samochodem po pijanemu?

Dodaj komentarz