Cofnięcie pozwu rozwodowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Zgodnie z obowiązującą w polskiej procedurze cywilnej zasadą dyspozycyjności, zwaną także zasadą rozporządzalności, to strony rozporządzają czynnościami procesowymi oraz całym tokiem postępowania, są więc niejako panami procesu. Proces cywilny jest wszczynany na wniosek strony, w toku procesu strona może zawrzeć