Kwestia podpisania umowy z adwokatem powinna zostać przez Klienta dobrze przemyślana. Przyjęło się bowiem w Polsce, że adwokat pobiera całość honorarium już w momencie popisania umowy. Umowę taką Klient może oczywiście w każdej chwili wypowiedzieć swojemu pełnomocnikowi jednak musi się liczyć z tym, że za wykonane już czynności nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

Co do zasady umowa pomiędzy adwokatem czy radcą prawnym jest zawierana na podstawie przepisów prawa cywilnego dotyczących umowy zlecenia. W przypadku tego typu umowy nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości jej wypowiedzenia jednak w zależności ok zapisów takiej umowy zlecający musi liczyć się z brakiem zwrotu całości lub też części wpłaconego już wynagrodzenia. Co do zasady zleceniodawca zobligowany jest do zapłaty zleceniobiorcy części wynagrodzenia za dokonane już czynności. Często zdarza się, że Klient wypowiada umowę jeszcze przez złożeniem pozwu czy też wykonaniem jakiejkolwiek czynności przed sądem przez adwokata lub radcę prawnego. W takim przypadku może się spodziewać, że jego pełnomocnik zatrzyma sobie część wynagrodzenia chociażby za czynność zapoznania się z aktami w sądzie lub też napisanie pozwu rozwodowego chociażby nawet pozew taki nie został jeszcze złożony w sądzie.

Przeczytaj koniecznie:

Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy z adwokatem ?

 

Umowę może wypowiedzieć także w dowolnym czasie radca prawny lub adwokat któremu złożyliśmy zlecenie prowadzenia sprawy. Jeśli zlecenie jest odpłatne a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę powstałą z tego tytułu. Wypowiedzenie umowy jest bardziej dostępne dla radców prawnych gdyż Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowi, że podstawą wypowiedzenia umowy przez radcę prawnego może być niezapłacenie przez Klienta wynagrodzenia lub też raty wynagrodzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy zleceniobiorca ma obowiązek złożenia zlecającemu sprawozdania z podjętych czynności, zwrócić przekazane dokumenty oraz część wynagrodzenia za niewykonane czynności.

W przypadku gdy nie jesteśmy zadowoleni z naszego adwokata lub radcy prawnego już po rozpoczęciu przewodu sądowego także możemy wypowiedzieć naszemu pełnomocnikowi umowę. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku reprezentowania Klienta przed sądem niezbędne jest udzielenie radcy prawnemu lub adwokatowi pełnomocnictwa procesowego. Zwykle podpisujemy pełnomocnictwo podczas zlecenia sprawy. Pełnomocnictwo może być także wypowiedziane w dowolnym czasie przez każdą ze stron. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa przez Klienta skutek prawny w stosunku do sądu następuje po tym jak ta informacja dotrze do sądu a w przypadku przeciwnika procesowego oraz innych uczestników w momencie dostarczenia im takiej informacji przez sąd.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie wypowiedziane przez adwokata lub radcę prawnego jest on zobligowany z mocy prawa do reprezentowania Klienta przed sądem jeszcze przez 2 tygodnie. Klient może jednak zwolinić swojego pełnomocnika od tego obowiązku składając stosowne oświadczenie przed sądem.

Podobne artykuły

Jak wybrać dobrego adwokata do sprawy karnej ?

 

Jak przygotować się do wizyty u adwokata w sprawie rozwodowej?

Czy umowa z adwokatem musi być pisemna?

Często zdarza się, że z adwokatem zawieramy jedynie ustną umowę a pieniądze są wręczane do ręki bez żadnego potwierdzenia. Nie ma pisemnie zawartej umowy na konkretną kwotę a ustalenia odnośnie płatności są ustne. Jest to bardzo popularny sposób zawierania umów wśród adwokatów. Tak zawarta umowa jest umową powiernictwa. Kodeks etyki adwokackiej w § 9 ust. 3 wskazuje, iż przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa obowiązuje go najwyższa staranność w badaniu, czy umowa ta nie narusza zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Mamy zatem do czynienia z umową powiernictwa. Umowa ta jest umową nienazwaną, do której na mocy art. 750 Kodeksu cywilnego (K.c.) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 750 K.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Ważne zapisy z Kodeksu Etyki Adwokackiej:

„§ 50. 1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.

2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).

3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy”.

Jak zaznaczyliśmy na początku adwokaci z dobrą opinią na rynku zwykle pobierają całość wynagrodzenia już przy zleceniu sprawy. W większości przypadków nawet jeśli już po kilku dniach zdecydujemy się rozwiązać umowę z adwokatem lub radcą prawnym otrzymamy zwrot jedynie części wypłaconego wynagrodzenia. W związku z powyższym szczególnie polecamy zapoznanie się z opiniami o danym adwokacie lub radcy prawnym przed zleceniem sprawy w portalu www.wybierzprawnika.com

SPRAWDŹ TAKŻE DYSKUSJĘ NA NASZYM FORUM – PODZIEL SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA / RADCĘ PRAWNEGO - KLIKNIJ 

Umowa z adwokatem. Wypowiedzenie umowy adwokatowi, radcy prawnemu

Komentarzy do 6 thoughts on “Umowa z adwokatem. Wypowiedzenie umowy adwokatowi, radcy prawnemu

 • 27 listopada 2014 z 17:06
  Permalink

  No właśnie z adwokatami tak jest, że potrafią pięknie opowiadać i zachęcać a jak już zlecisz sprawę i dasz kasę to musisz prosić się o zrobienie czegokolwiek.

 • 15 grudnia 2014 z 18:57
  Permalink

  Marta przykro mi, że źle trafiłaś ale nie wszyscy są tacy sami. Jak w każdej branży jeden adwokat to wyjątkowy specjalista a inny nie przykłada się do swojej pracy.

 • 4 maja 2016 z 15:17
  Permalink

  Dzięki widziałam właśnie, że niby on jest najbardziej polecany. Może ktoś jeszcze coś podpowie bo nie wiem czy chciałabym zlecać sprawę rozwodową mężczyźnie, chyba raczej wolę kobietę mimo wszystko.

 • 6 maja 2018 z 05:23
  Permalink

  Takie kaprysy to zostaw sobie może na inne okazje a nie tak ważne sprawy. Jeśli to nie żadne uprzedzenie to wybieraj do sprawy adwokata który jest polecany, sprawdzony i ma specjalizacje w sprawach takich jak twoja. No chyba, że sprawa jest bardzo delikatna i po prostu nie będziesz mogła rozmawiać z adwokatem otwarcie. Bo to bardzo ważne aby mieć do adwokata zaufanie ale także opowiedzieć mu wszystko dokładnie aby mógł dostosować odpowiednio strategię w sądzie. Musisz to dokładnie przemyśleć

Dodaj komentarz